ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
แจ้งคณะครู ดำเนินการจัดทำการสอน ผ่านระบบ Eleaning
โดย Admin User - ศุกร์, 27 มกราคม 2017, 10:51AM
 

วิทยาลัยการอาชีพลอง แจ้งให้คณะครูดำเนินการจัดทำระบบการเรียนการสอน ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานให้ติดต่อได้ ที่งานศูยน์ข้อมูล ฯ หริอ ครูบรรจง  วงศ์ใจมา

 
รูปภาพของAdmin User
เปิดใช้บริการ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ elarning
โดย Admin User - ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016, 3:54PM
 

วิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ดำเนินการจัดทำระบบ การเรียนการสอนผ่านระบบ elarning เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติและแบบทวิภาคี ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและเรียนผ่านระบบ

 

ข้าม ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา

ย่อทั้งหมด
ขยายทั้งหมด